Özellikler

Operasyon Modülü
Gemi / Armatör Modülü
Proforma ve Final D/A Hesaplayıcı